Импровизация 4

Импровизация 4
  • Изпълнител:

    Импровизация 4

  • Държава:

    България

Иво Папазов-Ибряма – кларинет
Матьо Добрев – кавал
Петър Ралчев – акордеон
Атешхан Юсеинов – китара
Стоян Янкулов-Стунджи – ударни