Семинар по българска народна музика и пеене за възрастни